Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

pass-by-value < → δείτε τις λέξεις pass, by και value

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

pass-by-value (en)

Αντώνυμα επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία