ενικός         πληθυντικός  
particularité particularités

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

particularité (fr) θηλυκό

  1. η ιδιαιτερότητα
  2. η ιδιότητα