ενικός         πληθυντικός  
multiplicande multiplicandes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

multiplicande (fr) αρσενικό

Αντώνυμα

επεξεργασία