Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

momenti (io)


Λατινικά (la) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

momenti