Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
library libraries

  Ουσιαστικό επεξεργασία

library (en)

 1. βιβλιοθήκη
 2. (πληροφορική) βιβλιοθήκη, συλλογή έτοιμου επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα (υποπρογραμμάτα, συναρτήσεις, κλπ.)
  ※  It is up to the developers to choose the tools and libraries they want to use. (Flask framework) [1]
  «Εναπόκειται στoυς προγραμματιστές να επιλέξουν τα εργαλεία και τις βιβλιοθήκες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν.»
  υπερώνυμα: module
  υπώνυμα: standard lib

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. (αγγλικά) Flask. Πρόσβαση 2020-10-01.