Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

led (sr)

  • λατινική γραφή του ледΣλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

led (sl)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

led 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

led (ca)