Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

judgment (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία