Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

(pl)

Σημειώσεις επεξεργασία