Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

(pl)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία