Δείτε επίσης: invité

Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας invite
γ΄ ενικό ενεστώτα invites
αόριστος invited
παθητική μετοχή invited
ενεργητική μετοχή inviting

  Ετυμολογία επεξεργασία

invite < μέση γαλλική inviter < λατινική invito

  Ρήμα επεξεργασία

invite (en)

  • προσκαλώ, καλώ, ζητώ από κάποιον να έρθει σε μια κοινωνική εκδήλωση
    Even when they invited him, he still didn’t go.
    Και που τον προσκάλεσαν, πάλι δεν πήγε.
    She took it to heart that they didn’t invite her.
    Της κακοφάνηκε πολύ που δεν την κάλεσαν.

  Πηγές επεξεργασία