Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

illud (la)