Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

hundredth (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hundredth (en)

 συνώνυμα: percent

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία