ενικός         πληθυντικός  
househusband househusbands

  Ετυμολογία

επεξεργασία
househusband < house + husband

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

househusband (en) ή (θηλυκό housewife)