Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

hosts (en)

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

hosts (en)