Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

hart 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hart (nl) ουδέτερο