Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
gulf gulfs

  Ουσιαστικό επεξεργασία

gulf (en)

  1. (γεωγραφία) κόλπος, κόρφος
  2. άβυσσος