Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

furthermore (en) (χωρίς παραθετικά)

  Πηγές επεξεργασία