Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Επίθετο Επεξεργασία

first-order (en)

  1. (μαθηματικά) πρωτοβάθμιος
    First-order differential equations contain only a function and its first derivative (Οι πρωτοβάθμιες διαφορικές εξισώσεις περιλαμβάνουν μόνο μία συνάρτηση και την πρώτη παράγωγό της)

Δείτε επίσης Επεξεργασία