ενικός         πληθυντικός  
fiamma fiamme

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

fiamma (it)

Συνώνυμα

επεξεργασία