Αγγλοσαξονικά (ang) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dor (ang)

Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dor (br) θηλυκό

Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dor (pt)