Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

distinguishing (en)

the distinguishing marks of a true leader - τα διακριτικά σημεία ενός πραγματικού ηγέτη

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

distinguishing (en)