Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dimension (en)

space has three dimensions - ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις
what are the dimensions of a ping pong table? - ποιες είναι οι διαστάσεις ενός τραπεζιού του πινγκ πονγκ;
this discussion seeks to highlight some new dimensions of the issue - η συζήτηση επιδιώκει να αναδείξει νέες διαστάσεις του ζητήματος

Παράγωγες λέξειςΕπεξεργασίαΓαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

dimension 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ενικός πληθυντικός
dimension dimensions

dimension (fr) θηλυκόΕσπεράντο (eo)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

dimension (eo)