Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /?/

desservir (fr)

  1. ξεστρώνω (τραπέζι)
  2. εξυπηρετώ (συγκοινωνίες)
  3. λειτουργώ (ιερέας)
  4. ζημιώνω
  5. οδηγώ (σε χώρο)

Συγγενικά

επεξεργασία