Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

dazzling (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dazzling (en)

  • η ενέργεια του ρήματος dazzle

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

dazzling (en)

  • γερούνδιο του ρήματος dazzle