Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

datagram < data + -gram

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος (ΗΒ) 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

datagram (en)

  • (δίκτυο υπολογιστών) το δεδομενόγραμμα[1]
    ※  Sending datagrams is much like sending a letter through the mail service: The order of delivery is not important and is not guaranteed, and each message is independent of any others.[2]
    «Η αποστολή δεδομενογράμματος είναι σαν να στέλνετε ένα γράμμα μέσω του ταχυδρομείου. Η σειρά παράδοσης δεν είναι σημαντική και δεν είναι εγγυημένη, και κάθε μήνυμα είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο.»

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • datagram στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. από αναζήτηση «datagram» στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και την ΕΛΕΤΟ.
  2. (αγγλικά) The Java™ Tutorials - Networking Basics. Προσπέλαση 2020-05-09