Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

cycle through (en)

  1. ξεφυλλίζω
  2. cycle through sth for sth: ψάχνω σε, αναζητώ σε
  3. (σπάνιο) περιηγούμαι