Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

counts (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

counts (en)