Δείτε επίσης: confirmation

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

conformation (en)

  1. συμμόρφωση
     συνώνυμα: conformance
  2. διαμόρφωση
  3. (ζωολογία) ανατομικά χαρακτηριστικά ζώου, διάπλαση (συνήθως για αναλυτική περιγραφή και όχι γενικόλογα)
  4. (χημεία) για επιτρεπόμενη μοριακή περιστροφή συστατικών ατόμων εντός του βαθμού ελευθερίας κίνησης των χημικών δεσμών