Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

checks (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

checks (en)