ενικός         πληθυντικός  
charlatan charlatans

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

charlatan (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

charlatan (fr)