Ουσιαστικό

επεξεργασία

brimstone (en)

 1. το θείο, το θειάφι
  Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven.' — Genesis, 19:24, King James Version
  καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ
   συνώνυμα: sulfur
 2. η φωτιά της κόλασης, η κόλαση, η τιμωρία
  • what the brimstone - τι στο διάβολο
    συνώνυμα: what the hell