ενικός         πληθυντικός  
boundary boundaries

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

boundary (en)