Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

bounces (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

bounces (en)