Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

bio (hr)


Αγγλοσαξονικά (ang) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bio (ang)