Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

barn (en)

Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

barn (da) ουδέτερο (πληθυντικός børn (da))

Ισλανδικά (is) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

barn (is) ουδέτερο

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

barn (no) ουδέτερο