ενικός         πληθυντικός  
air terminal air terminals

  Ετυμολογία

επεξεργασία
air terminal < → δείτε τις λέξεις air και terminal

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

air terminal (en)