ενικός         πληθυντικός  
actress actresses

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

actress (en) (αρσενικό actor)