Ετυμολογία

επεξεργασία
Zamenis situla < νεολατινική προέλευση για τους όρους zamenis & situla • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Zamenis situla