Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Zamenis situla < νεολατινική προέλευση για τους όρους zamenis & situla • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Zamenis situla