Ετυμολογία

επεξεργασία
AOP < Airport Operations Plan

  Συντομομορφή

επεξεργασία

AOP (en) αρκτικόλεξο