Ιαπωνικά (ja)Επεξεργασία

  ΧαρακτήραςΕπεξεργασία

  • αριθμός γραμμών : 8
γραφή
kanji   
kana こく
rōmaji koku

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(ja)Κινεζικά (zh)Επεξεργασία

  ΧαρακτήραςΕπεξεργασία

(zh)