Δείτε επίσης: υπεζωκότας

  Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

ὑπεζωκότας (ελληνιστική κοινή)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὑπεζωκότας αρσενικό (ελληνιστική κοινή)