Δείτε επίσης: Ιουδαίοι, ιουδαίοι

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἰουδαῖοι πληθυντικός

  1. (εθνωνύμιο) βιβλικός λαός της Παλαιστίνης, προερχόμενος από την φυλή του Ιούδα
  2. οι κάτοικοι της Ἰουδαίας

Σημειώσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία