Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐφτωχός < ἐ- + φτωχός ή ἐπτωχός με τροπή στον τρόπο της άθρωσης [pt] > [ft].

  Επίθετο επεξεργασία

ἐφτωχός