Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐπτωχός < ἐ- + πτωχός

  Επίθετο επεξεργασία

ἐπτωχός

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις πτωχός και φτωχός

  Πηγές επεξεργασία