Δείτε επίσης: Αραγώνα, Αραγόνα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ἀραγῶνα θηλυκόΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ἀραγῶνα αρσενικό

Δείτε επίσης επεξεργασία