Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

ἄπο (κύρια πρόθεση)