Ετυμολογία

επεξεργασία
ἄννησον < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ἄννησον ουδέτερο ιωνικός τύπος , δεν πρέπει να συγχέεται με τη λέξη ἄνηθον και τις παραλλαγές της, γιατί είναι διαφορετικό φυτό

Άλλες μορφές

επεξεργασία