χρειάζεται παράθεμα

Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Μοναδική πηγή, το Λεξικό Δημητράκου που δεν δίνει πηγή κειμένου ‑‑Sarri.greek  | 18:40, 13 Δεκεμβρίου 2021 (UTC).


Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀνταρκτικοπολοστρόφος < ἀνταρκτικ(ός) + -ο- + πόλ(ος) + -ο- + -στρόφος

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀνταρκτικοπολοστρόφος αρσενικό

  Πηγές επεξεργασία