Δείτε επίσης: αβροχιά, ἀβροχία

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀβροχιά < ἀβροχία με συνίζηση της κατάληξης -ία σε -ιά
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: νέα ελληνικά: αβροχιά

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀβροχιά θηλυκό