Δείτε επίσης: αβροχιά, ἀβροχία

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀβροχιά < ἀβροχία με συνίζηση της κατάληξης -ία σε -ιά
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: νέα ελληνικά: αβροχιά

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀβροχιά θηλυκό