Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

значение (bg) ουδέτεροΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

значение 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

значение (ru) ουδέτερο