Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

όροι αρσενικό

  1. όρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού